Rapoo- It solutions & Corporate template

04-9952622

צור קשר

mazkirut@kabri.biz

שלח דוא"ל

בית ספר חטיבת ביניים - כברי מנור

חטיבת הביניים  מנור-כברי נמצאת בקיבוץ אילון. בבית הספר שש כיתות חינוך
רגיל וכיתת חינוך מיוחד. סה"כ כ- 200 תלמידים.
אוכלוסיית התלמידים הטרוגנית מאוד ומגיעה ממקומות יישוב רבים ושונים: ערים, ישובים קהילתיים, ערי פיתוח וילדי צד"ל. הצוות מונה כ- 35 מורים. צוות המורים בחט"ב מנור-כברי פיתח מודל ארגוני וחינוכי אשר מציע שינוי בארגון הלמידה.  מודל ייחודי זה מבוסס על תיאוריות חינוכיות חדשניות ובעיקר על הגישה הקונסטרוקטיביסטית בחינוך ונקרא 'אשכולות תרבות'. על פעלים אלו הוענקו לבית הספר הפרסים הבאים:
פרס יד ושם לתוכניות מצטיינות העוסקות בהנחלת זיכרון השואה.
תעודת הוקרה מטעם משרד החינוך לתוכניות מצטיינות בתחום מורשת ותרבות ישראל לשנת תשס"ו.
פרס המורה לאנגלית הוענק לנעמי גפן רכזת המקצוע כהוקרה על פיתוח אשכול האנגלית.
בבית הספר מתקיימת גם פעילות חברתית בלתי פורמלית, מחויבות אישית של התלמידים למעורבות בקהילה ומועדונית אחרי שעות הלימודים שבה חוגי עניין ועזרה לימודית.  

 טל 9858167 -04
פקס 9807323 -04

קישור לאתר בית הספר

hb-manor-eln-s@kishurim.k12.il

מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות יישוב רותם